Rungtys

Atsisiųsk/atsispausdink

LIETUVOS ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ FEDERACIJOS ULO ČEMPIONATO VARŽYBŲ UŽDUOČIŲ KATALOGAS /2020/

Atnaujinta 2020-06-16

 1. Navigacinės rungtys (A):
  1. Navigacinių rungčių užduotis – kuo tiksliau skristi laikantis nurodyto maršruto, išlaikanti pastovų iš anksto (brifingo metu) deklaruotą greitį žemės atžvilgiu. Skridimo metu stebėti antžeminius žymeklius (objektus pagal nuotraukas, specialius ženklus) ir kuo tiksliau pažymėti juos žemėlapyje. Maksimaliai rungtyje galima surinkti 1000 tšk.
  2. Skridimas iš anksto paskelbtu maršrutu
  3. Atėjus ruoštis į karantino zoną paskelbiama maršruto linija, skridimo kryptis, posūkio punktai, nuotraukos, juos pilotas ras padėtus ant lėktuvo sėdynės.
  4. Rezultatai:

Pnd=1000*(Pn/Png), kur:

Pnd – galutiniai dalyvio taškai už navigacinę rungtį perskaičiavus į 1000 tšk,

Pn – dalyvio taškai suskaičiavus rezultatus už skridimą,

Png – geriausiai pasirodžiusios rungtyje įgulos taškai.

 

Q = (P x 100) + (M x 100) + (TG x 100 – 2 x T) + (G x 100)

P – Teisingai pažymėtos nuotraukos

M – Teisingai pažymėti žymekliai

TG – Teisingai kirsti paslėpti laiko vartai

T – Paslėptų laiko vartų kirtimo tikslumas sekundėmis su 5 sek. paklaida

G – Teisingai kirsti paslėpti vartai

 

  1. Kiekvieni (įskaitant ir laiko) kontrolės vartai praskristi teisinga kryptimi ir teisingu atstumu (vartų plotis 400 m) vertinami 100 taškų. Už kiekvienos sekundės paklaidą, išskaičiuotu pagal deklaruotą prieš varžybas greitį, skiriami 2 baudos taškai, leistina 5 sekundžių paklaida.
  2. Kiekvienas teisingai pažymėtas žymeklis vertinamas 100 taškų. Leidžiama pažymėjimo paklaida iki 400 m. Paklaida nuo 400 iki 600 m baudžiama koeficientu 0,5 t.y. žymeklis vertinamas ½ galimų surinkti taškų. Esant didesnei nei 600 m paklaidai žymeklis neįskaitomas.
 1. Tikslumo rungtys (B):
  1. Tikslusis tupdymas 25m x ((5×5)m + 100 m) aikštelė).
  2. Vertinimas pagal pirmą ratų palietimą atitinkamai pagal palietimo zonas. (Standartinis FAI vertinimas). Maksimalus įvertinimas 750 taškų per tris bandymus, galutinis rezultatas sunormuojamas į 1000 taškų.

P = (Q/Qmax)*1000

Q = piloto taškai, Qmax = geriausias rungties rezultatas, P = galutinis rezultatas.

  1. Kilimo – tūpimo aikštelė (deka) ir ratų palietimo zonų vertės:

  1. Rezultatas “0” jei:
   1. praskrista ne virš vartų.
   2. kuri nors dalis paliečia žemę prieš tikslaus tupdymo zoną
   3. orlaivis negali be pašalinės pagalbos palikti tikslaus tupdymo zonos.